Oferta

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

 • opóźniony rozwój mowy
 • terapia miofunkcjonalna
 • praca z noworodkami i niemowlętami (krótkie wędzidełko języka, trudności z ssaniem/pobieraniem pokarmu)
 • wady wymowy i zaburzenia artykulacji
 • obniżona sprawność językowa 
 • kinesiotaping logopedyczny

Terapia pedagogiczna

 

 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną®

Kim jesteśmy?

Nasz zespół to doświadczeni pedagodzy: logopeda, neurologopeda oraz psycholog. Praca terapeutyczna to nie tylko nasz zawód, ale i pasja. Nieustannie się szkolimy i doskonalimy, by jak najskuteczniej pomagać naszym małym i dużym pacjentom. Gabinet wyposażony jest w nowoczesne pomoce terapeutyczne, aby zajęcia przebiegały w jak najlepszej atmosferze, a uśmiech podopiecznych malował się na ich twarzach zawsze wtedy, kiedy ćwiczymy. Pracujemy według założeń metody krakowskiej, która w sposób całościowy stymuluje rozwój dziecka.

Działamy w Warszawie na Żoliborzu, blisko centrum, co zapewni dogodny dojazd. Nasza główna działalność to terapia logopedyczna, neurologopedyczna, pedagogiczna (nauka czytania), terapia wad wymowy oraz usprawnianie kompetencji językowych i komunikacyjnych osób po udarach, a także konsultacje i terapia psychologiczna.

Aneta Suchecka

Nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, specjalista symultaniczno – sekwencyjnej nauki czytania.

Prowadzi zajęcia: z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej, terapię ręki, zajęcia pedagogiczne. Doświadczenie zdobywała w państwowych żłobkach, przedszkolach terapeutycznych oraz prywatnej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Karta Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD – Gliwice
 • Karta Oceny Gotowości Szkolnej KOGS – Gliwice
 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego KOSF – Gliwice
 • Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii i neurologopedii – Wieliszew
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI)- diagnoza i terapia – Warszawa
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® – Warszawa
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Warszawa
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny. – Warszawa
 • „Mam trzy latka, trzy i pół, głową sięgam ponad stół…”- wspieranie rozwoju poznawczego i językowego dzieci w pierwszych latach życia. – Warszawa
 • Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania w wieku przedszkolnym. – Warszawa
 • Opóźniony rozwój mowy- diagnoza i terapia. – Warszawa
 • Postępowanie terapeutyczne wobec dziecka z autyzmem. – Warszawa
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami funkcji lewej półkuli mózgu. Aspekt terapeutyczny i aspekt środowiska domowego. – Warszawa
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające rozwój języka i komunikacji. – Warszawa
 • Nauka czytania metodą sylabową przez znaczenie – Lublin
 • Dysleksja- stymulacja, terapia, edukacja – Lublin
 • Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa – Warszawa
 • Terapia Ręki I i II stopień – Warszawa
 • Trening umiejętności społecznych – Warszawa
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Kraków
 • Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju – Warszawa
 • Stymulacja mechanizmów poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych – Warszawa
 • Stymulacja procesów myślenia – Warszawa

Agnieszka Krawczyk

Neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta pedagogiczny, specjalista symultaniczno – sekwencyjnej nauki czytania, terapeuta pedagogiczny, filolog polski.

Prowadzi zajęcia: z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej, wadami wymowy, zaburzeniami artykulacji, terapii miofunkcjonalnej. Dodatkowo prowadzi opiekę neurologopedyczną niemowlaków oraz kinesiotaping logopedyczny.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na praktykach w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, na stażach w prywatnych przedszkolach i ośrodkach terapeutycznych oraz turnusach rehabilitacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego KOSF – Gliwice
 • Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii i neurologopedii – Wieliszew
 • Rozwój mowy dziecka a zaburzenia integracji sensorycznej – Warszawa
 • Terapia neurobiologiczna  – Kraków
 • Symultaniczno – Sekwencyjna nauka czytania czytania prof. Jagody Cieszyńskiej – Warszawa
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie lewej półkuli mózgu – Warszawa
 • Ćwiczenia funkcji słuchowych – rozwojowe programowanie terapii – Warszawa
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny – Warszawa
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera – Kraków
 • Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne – I stopień – Warszawa
 • Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów Terapii Ręki – Kalisz
 • Terapia Ręki I i II stopień – Toruń
 • Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem – Kalisz
 • Zastosowanie gestów artykulacyjnych w terapii logopedycznej – Warszawa
 • Kształcenie pamięci i koncentracji dzieci – Warszawa
 • Dziecko dwujęzyczne w terapii logopedycznej – Warszawa
 • Neuronauka a edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Warszawa
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Warszawa
 • Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z Zespołem Downa – Warszawa
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Kraków
 • Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju – Warszawa
 • Stymulacja mechanizmów poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych – Warszawa